BULETINUL PSIHOLOGIEI TRANSPERSONALE
 
Jurnal On-line al "Asociației Române de Psihologie Transpersonală"
Numărul 12 / 2002
Cod ISSN: 1583-2058
 
CĂTRE O TRANS-PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ
 
Autor: Psiholog OVIDIU BRAZDĂU
 
Cuvinte cheie: intuiție, iluminare, transcendere, Sine, conștiință, procese psihice.
 
Copyright (c): Asociația Română de Psihologie Transpersonală, 2002

 

Notă: acest material se dorește a fi o un îndemn la deschiderea gândirii și la depășirea limitelor existente în știința clasică; unele exemple și unii termenii nu sunt descriși amănunțit, rolul lor în această prezentare fiind doar acela de a oferi cititorului  o perspectivă mai largă asupra domeniului respectiv.  

 

INTRODUCERE

Pentru cunoașterea fenomenelor psihice asociate experiențelor de conștiință extinsă și stării de trezie, sau experiențelor de vârf, psihologia are nevoie de o nouă morfologie. Termenii care descriu în mod uzual fenomenologia psihică nu se mai pot aplica. 
Un sistem psihic armonios, vibrând și rezonând armonios, funcționează mai degrabă după legile iubirii și ale grației, nu după legile egoului și ale interacțiunilor ego- urilor.

Este nevoie de o altă psihologie, de o trans-psihologie, care să țină cont atât de regulile Materiei dar și de cele ale Spiritului.

Este nevoie de o trans-psihologie spirituală, care ține seama că Psihicul este manifestarea Spiritului, Sinele este sursa Eului, iar Materia este condensarea Conștiinței Cosmice. 

Unii dintre termeni de bază ai acestei trans-psihologii spirituale ar putea fi:

- Transcendere 
- Cosmizare
- Conștiința cosmică
- Transconștiința
- Genialitate
- Empatie 
- Iluminare
- Psihosinergie
- Afectivitate non-posesivă, 
- Compasiune și iubire fără limite
- Memorie totală și non-memorie
- Atenție terțiară, reflexivitate
- Sincronicitate și rezonanță
- Împăcare
- Armonie psihică
- Spiritualitate
- Sineizare, împlinire a Sinelui
- Creativitate înaltă
- Urgențe (crize) spirituale
- Personalitate matură 
- Intuiție
- Percepții extrasenzoriale
- Trezie

CĂTRE O TRANS-PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ

Î: De ce o trans-psihologie spirituală?
R: Necesitatea de a cerceta psihologia omului armonios și modificările psihice produse de trăirea la un nivel înalt de spiritualitate.

CÂTEVA ARGUMENTE

Evoluția ființei umane și extinderea conștienței este însoțită de modificări în activitatea neurală și accelerarea vitezei de comunicare între neuroni
și totuși 
gândirea "se târăște" chiar și la cele mai mari genii (ceea ce ne arată că există potențialități și mai mari)!

Exemplu:
Max Plank descoperise în 1900 că energia este egală cu hf , unde h este o constantă iar f frecvența vibrațiilor;
Einstein scrisese în 1900 E=mc2
Au trecut 25 de ani până când Louis de Broglie, un alt geniu, s-a gândit să egaleze cele două ecuații și să scrie hf=mc2

MINTEA POATE FUNCȚIONA ȘI ALTFEL FAȚĂ DE CUM SUNTEM OBIȘNUIȚI.

Exemple: (vezi Pauwels și Bergier - Dimineața magicienilor, Editura Nemira, București, 1994)

Edgar Cayce- identifica în stare de somn hipnotic orice boli și găsea remedii uneori abia inventate; vindecă astfel peste 15 000 de pacienți, fără a avea habar de medicină. Cayce preciza că este capabil să intre în mintea oricărei ființe umane și să extragă de acolo elementele necesare vindecării !

Ramanujan- născut în 1887 în provincia Madras, India. La 15 ani citește o carte de matematică aplicată, scrisă de un profesor renumit de la Cambridge, conținând enunțurile fără demonstrație a 6 000 de teoreme. Brusc, mintea lui începe să funcționeze altfel: demonstrează toate formulele! Ramanujan povestește mai târziu că zeița Namagiri i s-a arătat pentru a-i explica calculele mai grele. Mintea lui funcționa cu o viteză incredibilă: luând un taxi împreună cu profesorul Hardy de la Cambridge, întrebă ce număr are taxiul. I se răspunde:1729. La care Ramanujan exclamă: ce număr frumos, e cel mai mic număr care să reprezinte de două ori suma a două cuburi... I-a luat șase luni lui Hardy să demonstreze acest enunț! 

PROVOCAREA FIZICII CUANTICE

O persoană armonioasă fizic, psihic și spiritual "curbează" continuumul spațio-temporal! În jurul unui maestru iluminat, "saltul" către transconștiință și conștiința cosmică devine mai ușor de realizat
Cercetători: J.A. Wheeler, D. Bohm, Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga și Richard Feynman, Roger Penrose, Henry P. Stapp, H. Umezava, K. Yasue, M. Jibu, E.R. Hameroff, K. Pribram ș.a.

PSIHOLOGIA ORIENTALĂ NE OFERĂ UN SPRIJIN ESENȚIAL 

Transcenderea și cosmizarea sunt corelate cu manifestările de tip energetic: sistemul de chakre din ființa umană, prana și energia kundalini .
!!! Orice proces psihic are diferite grade de subtilitate, corespunzătoare fiecărei chakre. 

ÎN EXPERIENȚELE DE VÂRF ȘI MISTICE , FINȚA UMANĂ TRĂIEȘTE NOI DIMENSIUNI ALE PROPRIILOR PROCESE PSIHICE, (PÂNĂ ATUNCI NECUNOSCUTE)

Câteva exemple de modificări

1. Modificări senzorio-perceptive

Se constată în general o cunoaștere a nivelului calitativ al percepției. Intensitatea senzațiilor crește, în special cele vizuale se modifică: culorile devin foarte intense și pure, clare. În multe situații se constată apariția unei lumini difuze sau foarte strălucitoare, însoțită întotdeauna de o puternică tonalitate afectivă pozitivă.
Apariția acestei lumini albe este uneori paradoxală: este atât de intensă încât ar trebui să blocheze mecanismele vizuale, dar acestea nu interferează cu imaginile vizuale, care sunt foarte clar percepute (R. Fischer, 1986). Mărturiile cu privire la această lumină folosesc adeseori un limbaj contradictoriu: nici în afară, nici înăuntrul (corpului); pretutindeni și simultan; orbitoare și plăcută. Ea este indisociabilă și inseparabilă atât de spațiul în care apare cât și de fenomenul care are loc în acest spațiu.

Cercetări : A. Ludwig, Stanislav Grof, Charles Tart, C. Castaneda ș.a.

Dr. Ed. Pamfil , 1976 - experiență produsă pe cale biochimică, prin administrarea experimentală de mescalină:

"Muzica (plăci) îmi ajunge de departe, ca dintr-o altă lume, fiindcă eu sunt una independentă acum. Sunetele sunt făcute dintr-un material transparent, foarte subtil, fără nici un atribut ponderal sau senzorial. Ea se insinuează și se confundă cu materia universului meu luminos și-l animează. Dar ea nu devine cauză de modificare . . . Lumea aceasta este necauzală, la fel cum e netemporală . . . timpul nu există, e o dimensiune ridicolă, e înlocuit cu ceva pluridimensional, infinit mai bogat . . . nu există simțuri, totul este înlocuit ce un suprasimț. E fals să vorbim de audiții colorate. nu mai sunt sunete. E suprasonor, supra-luminos. Spun despre muzica de Bach pe care o aud "Dacă aș fi pe pământ aș zice că a Bach, dar e infinit mai frumos".

2. Procesele cognitive

A. Maslow (1968, p.90) - "B-Cognition" (Being-cognition)= un nou tip de cogniție, specifică persoanelor armonioase, integrate și care se manifestă în special în experiențele de vârf. 
B-cogniția nu compară, nu evaluează și nu judecă, astfel lumea înconjurătoare este interpretată într-un mod mai obiectiv, mintea nu proiectează, nu acordă semnificații în plus.
Prelucrarea informațiilor se poate face la trei niveluri:
- prelucrarea caracteristicilor fizice - prin reprezentare imagistică
- prelucrarea expresiei lingvistice
- prelucrarea semnificației

B-cogniția acționează în special la nivelul III, dar această prelucrare este mult transformată. Operarea cu "esențe" duce la o considerabilă accelerare a procesului cognitiv.

3. Atenția

În experiențele de vârf, atenția se transformă extrem de mult: volumul atenției se mărește, de asemenea și distributivitatea, aceasta în special datorită integrării diferitelor acțiuni într-o activitate mai complexă. Capacitatea de concentrare este de asemenea crescută, întrucât rezistența la factorii perturbatori este mult mai mare.
A. Maslow (1968, p.95) vorbește de "atenția totală". Din perspectiva distributivității atenției putem descrie trei tipuri de atenție:
- atenție primară: orientată spre un obiect
- atenție secundară: orientată spre procesul perceptiv în sine
- atenție terțiară: care are ca și focar însăși observatorul

În experiențele de conștiință extinsă are loc o contopire a celor trei tipuri de atenție, atenția fiind distribuită în toate cele 3 direcții: obiect - canal perceptiv - subiect.

4. Memoria

Iată câteva aspecte ale memoriei care ne îndeamnă să avansăm în cunoașterea acestui proces psihic:

State Dependent Memory (memorie dependentă de stare - MDS), (apud. I. Mânzat, 1998).
Timpul se pare că nu influențează engramele memoriei, ele nu se pierd și pot fi re-accesate ulterior, într-o stare de conștiință extinsă. 

Fenomenul dezengramării- Procesul engramării are și un revers în viziunea orientală, proces pe care l-am numit dezengramare. În momentul în care o noțiune este descărcată de conotațiile sale multiple, redevenind "în sine", termenul tehnic care desemnează acest proces este purificarea memoriei (smrti - parisuddhi), adică îndepărtarea celor știute în favoarea contactului direct și actual cu sensul noțiunii respective (vezi Patanjali, 1993, I 43). Acest proces are loc într-o experiență de conștiință extinsă, în "nirvichara samadhi". În momentul în care se produce blocarea modificărilor minții, apar diferite stadii de "samadhi" (R. Fischer, 1986). 
Memoria subiectivă dispare, ea nu mai condiționează individul, nu mai generează atitudini. Rămân însă engramele memoriei obiective.
Dezengramarea este deci ceva diferit de uitare; aceasta din urmă însemna o imposibilitate de a accesa engramele memoriei, pe când dezengramarea este un proces de eliminare definitivă a engramelor memoriei subiective.

5. Afectivitatea

A. Maslow (1968) - Being-Love (B-Love) în contrast cu Deficiency-Love. B-Love este o afectivitate de nivel superior, care apare în experiențele de conștiință extinsă și se dezvoltă în procesul împlinirii Sinelui. A. Maslow prezintă câteva caracteristici ale B-Love :
- B-Love este non-posesivă și este mai degrabă admirativă decât necesară; nu cauzează nici o problemă și este practic întotdeauna o sursă de plăcere.
- Nu produce niciodată sațietate - poate fi trăită nelimitat; de obicei crește, se dezvoltă, nu dispare. Ea este plăcută prin sine însuși, nu depinde de un obiect exterior.
- Trăirea B-Love este descrisă în aceiași termeni ca și experiențele estetice sau experiențele mistice.

Arthur Koestler (1967) identifică două tipuri de emoții "self-assertive" și "self-transcending". El spune că emoțiile "self-transcending" nu pot fi consumate de nici o acțiune voluntară 

6. Empatia

Max Scheler  - formulează o teorie a empatiei transcendentale, împărtășită apoi de F. Baumgarten, E. Spranger, K. Jaspers etc.

De remarcat că marele psiholog român Vasile Pavelcu în cunoscuta sa lucrare "Drama psihologiei"(1965) remarca aceasta teorie și necesitatea ca empatia transcendentală să fie cercetată mai mult din perpectiva știintifică!

În experiențele cruciale (peak-experiences) apare o stare extremă de empatie în care se produce o fuziune afectivă între subiect și obiectul empatiei. În această identificare totală - conștiința de sine dispare, la fel și simțul critic. Această stare e diferită de procesul înțelegerii și de actul simpatiei în care conștiința de sine este prezentă și se manifestă o delimitare precisă între eu și non-eu / altul (S. Marcus, 1997).

7. INTUIȚIA- ELEMENT DE BAZĂ AL TRANS-PSIHOLOGIEI SPIRITUALE !

Henri Bergson (1911)- intuiția ca fiind o capacitate irațională de a sesiza nemijlocit esența proceselor vitale. Intuiția transcende schemele gândirii. 
C.G. Jung (1996)- că intuiția este o funcție psihică fundamentală, care produce percepții pe cale inconștientă; ea reprezintă o percepție trans-rațională.

Frances Vaughan, unul dintre fondatorii psihologiei transpersonala identifică patru niveluri ale experienței intuitive 

- Nivelul fizic: la care intuiția se manifestă prin senzații de tipul "simțului de alertă" în cazurile de pericol; 
- Nivelul emoțional: sensibilitatea la vibrațiile de energie ale altor oameni care se trăiește ca simpatie sau anticipație fără o justificare explicativă; se consideră că statutul social tradițional al femeii a făcut ca intuiția feminină să exceleze la acest nivel.
- Nivelul mintal: reprezintă așa-zisă viziune internă sau clarviziune, este trăită ca iluminare, ca un salt de la dezordine la ordine.
- Nivelul spiritual: reprezintă o intuiție total independentă de senzații, simțămite și gândire; în forma sa pură, intuiția spirituală este o experiență de sine focalizată pe transpersonal; în formele mistice, intuiția realizează cunoașterea ființei divine.

Ion Mânzat (1995) ne amintește că "intuiția este un complex sinergetic".

8. CREATIVITATEA- ELEMENT DE BAZĂ AL TRANS-PSIHOLOGIEI SPIRITUALE !

M. Bejat (1971) - talentul = "o formă calitativ superioară de manifestare a aptitudinilor complexe, forma cea mai înaltă fiind geniul".

Abraham Maslow (1968) diferențiază între "special talent creativeness" (creativitatea datorata unui talent deosebit innăscut)  și "self actualizing creativity" (creativitatea  care ia naștere în urma evoluției psiho-spirituale și restructurării proceselor și funcțiilor psihice); 

Simion Mehedinți spunea în 1937: "Omul mare nu simte dorința de a fi Lucifer. Apetitul de stăpânire peste alții . . . îi este nu numai străin, dar și total antipatic. Om mare e numai acela care dovedește nu numai o deosebită putere de creație, dar are și destul echilibru interior pentru ca viața lui să poată fi pilduitoare pentru alții".

Prof. Mariana Caluschi (2001) studiază relația foarte strânsă dintre dezvoltarea creativității și procesul împlinirii Sinelui. Creativitatea = "o tendință accentuată sau dominatoare în structura motivațională a subiecților și o motivație intrinsecă puternică în procesul individuării și afirmării persoanei" 

CARE ESTE PROVOCAREA PSIHOLOGIEI MODERNE?

Modificările proceselor psihice, temporare în peak-experience (experiențele de vârf) POT DEVENI PERMANENTE prin evoluția psiho- spirituală ființei umane, prin extinderea câmpului conștient. Prin asimilare și adaptare, psihicul poate integra noile dimensiuni, noile posibilități de manifestare.

Psihologia va trebui sa exploreze de acum înainte aceste realități și dimensiuni psihice.

Dar oare metodele clasice de cercetare se pot aplica în acest câmp al cunoașterii, sau e nevoie de o nouă metodologie, de noi tehnici și de noi reguli ale cercetării științifice?

Iată provocarea la care trebuie sa răspundă psihologia modernă!  

 

PRECIZARE:
Materialele prezentate in acest buletin pot fi reproduse numai cu acordul scris al ARPT.


"Asociația Română de Psihologie Transpersonală"

Președinte:
Prof.univ.dr Ion Mânzat
marion@home.ro

Adresa pentru corespondență:
OP. 42, CP. 12, București

Contact:
Psiholog Ovidiu Brazdău
Tel: 325 00 34, 0722 28 88 03

E-mail:
arpt@home.ro
Web site:
http://www.arpt.home.ro

Cod fiscal nr. 14098147
Cont nr. 2511.1-1900.1/ROL
BCR, Sucursala Doamnei, București